duwtjeinderug.nl - anoek binnerts - 06-24925130

zo werk ik

Wanneer u zich bij mij aanmeldt, stuur ik u een vragenlijst waarin u kunt aangeven waar uw kind mee zit. De ingevulde vragenlijst stuurt u terug, en naar aanleiding hiervan wordt u uitgenodigd voor een intake-gesprek waarin u de vragenlijst kunt toelichten. Dan volgen vijf sessies van een uur met uw kind, waarin we elkaar leren kennen en bekijken wat de oorzaak van de klacht is. Hierna bespreek ik in een tweede gesprek met u het behandelplan voor het vervolg van de therapie. Na ongeveer iedere vijf sessies spreken we elkaar over het proces van de therapie. De inhoud zelf van de sessies wordt alleen na toestemming van uw kind besproken. Afhankelijk van de soort klacht zal de gehele therapie rond de vijftien, maximaal vijfentwintig sessies duren.

Ik maak tijdens de therapie gebruik van allerlei speelgoed, zoals knuffels, zwaarden, spelletjes, maar ook tekenmaterialen, verf, klei en eventueel meegebracht speelgoed van het kind zelf.

Om het kind optimaal te kunnen helpen, sluit ik zoveel mogelijk aan bij de manier van communiceren van het kind zelf. Sommige kinderen praten graag, anderen juist niet. Het ene kind vertelt wat hem of haar dwars zit met een tekening, een ander kind doet dat via een rollenspel in verkleedkleren of met knuffels. Door mijn manier van ingaan hierop en door de vragen die ik erover stel, komt het kind tot nieuwe inzichten die hem of haar kunnen helpen met het omgaan met zijn of haar probleem.

Via de fantasiewereld van het kind kan ik veel te weten komen over wat er van binnen speelt. Bij 'actieve imaginatie', ook wel 'geleide fantasie' of 'wakker dromen' genoemd, laat het kind -net als bij schilderen of een rollenspel- zien wat hem of haar bezig houdt, en wat het nodig heeft om tot een oplossing te komen.

Het leuke van integratieve kindertherapie vind ik, dat we vooral op zoek gaan naar de oplossing: "Hoe wil ik het graag wel?" en de manier van aanpak: "hoe ga ik dat doen?". Vaak vindt het kind uiteindelijk een manier die bij heel veel andere dingen ook inzetbaar is.